Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć dane z roczników statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w formie czytelnej dla komputera (XML, CSV lub Excel) ?

Jeszcze małe rozszerzenie pytania: czy można też znaleźć dane (xml,csv, lub excel) z TNS Obop i Pentora ?

zadane 16 Maj '12, 23:49

mskuza's gravatar image

edytowane 17 Maj '12, 00:07

Dobre pytanie.

Ale również zastanawia mnie bardzo czy i jak można z tych danych korzystać? Czy jest to własności publiczna? Czy jednak ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych bądź ustawa o ochronie baz danych nie wprowadza tu przeszkód.

(17 Maj '12, 00:00) nowy

GUS udostępnia roczniki w formie plików PFD ale chciałbym obejść się bez pdf scrapingu.

(17 Maj '12, 00:06) mskuza

A te pliki Exela na stronie obejmują "bieżące" statystyki...??

P.S. A co do prawa, to co o tym sądzisz??

(17 Maj '12, 00:10) nowy
2

Tu masz możliwość eksportu do xls-a: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, ale nie wiem jakie dokładnie dane chcesz wyciągac z tych roczników... Co do prawa to statystyki GUS są jawne i udostępniane publicznie: http://www.stat.gov.pl/pi/question/getAnswer.jspa pytanie 3

(17 Maj '12, 00:19) MDziubek

@MDziubek dzięki przydatny link. Czy ta strona udostępnia jakieś API żeby z automatyzować cały proces pobierania potrzebnych danych ?

(17 Maj '12, 00:30) mskuza

@Mdziubek Co do prawa no w sumie nie trafiłem wcześniej na to FAQ... Ale swoją będę musiał się upewnić czy publiczna jawność tych danych jest równoznaczna z brakiem ograniczeń co do ich wykorzystywania w dowolnym celu.

Notabene: Z danymi geodezyjnymi na www.geoportal.gov.pl łatwo o jawność, gorzej z licencją na ich wykorzystywanie...

(17 Maj '12, 00:47) nowy

@nowy: Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, ze jeżeli opieramy sie na danych nie naruszających tajemnicy statystyki to nie ma problemu, zresztą inne nie są publikowane na stronach GUS, ustawa nie wspomina nic o wykorzystaniu danych (http://www.stat.gov.pl/bip/56_PLK_HTML.htm), ale są systemy BI, które te dane wykorzystują więc nie powinno być z tym problemów

(17 Maj '12, 08:51) MDziubek

@MDziubek: Sądzę, że powinieneś zrobić odpowiedź ze swojego komentarza odnośnie eksportu.

(17 Maj '12, 11:30) Paweł Łukasik ♦♦

A czy ktoś wie gdzie można znaleźć dane (tak samo xml,csv bądź excel) z sondaży wyborczych ?

(18 Maj '12, 13:21) mskuza
showing 5 of 9 show 4 more comments

Dane w postaci xsl-a możesz pobrać z Banku Danych Lokalnych.

Uwaga: Należy jednak pamiętać o ograniczeniach w pobieraniu danych

trwały link

odpowiedziane 17 Maj '12, 12:15

MDziubek's gravatar image

Twoja odpowiedź

toggle preview

Podstawy składni Markdown

  • *kursywa* lub __kursywa__
  • **pogrubienie** lub __pogrubienie__
  • link:[tekst](http://url.com/ "Tytuł")
  • obraz?![alt tekst](/path/img.jpg "Tytuł")
  • wypunktowanie: 1. Foo 2. Bar
  • aby przełamać wiersz, po prostu dodaj dwie spacje w miejscu, w którym chcesz, aby nowy wiersz się rozpoczął
  • podstawowoe znaczniki HTML również są obsługiwane

Tagi pytania:

×2

zadane: 16 Maj '12, 23:49

wyświetlane: 947 razy

ostatnia aktywność: 18 Maj '12, 13:21

Powiązane pytania