Magazyn logistyczny jest jednym z podstawowych elementów łańcucha dostaw i pełni bardzo ważną rolę w usługach sektora TSL. magazyn logistyczny w pewien sposób reguluje przepływ towarów pomiędzy nadawcą, a odbiorcą. Zapewnia również miejsce do bezpiecznego składowania 

Magazyn logistyczny – co to jest?

Magazyn logistyczny to bardzo ważny element w infrastrukturze transportowej każdego przedsiębiorstwa. Magazyn to miejsce pozwalające na w pełni profesjonalną obsługę towarów, obejmującą jego przyjęcie, niezbędny transport wewnątrz magazynu, odpowiednie przechowywanie oraz kompletowanie, a także wysyłkę. Obecny rozwój technologiczny w zakresie infrastruktury transportowej decyduje o tym, że magazyny coraz częściej wyposażone zostają w innowacyjną technologię, która pozwala na zoptymalizowanie i usprawnienie procesów realizowanych w magazynach logistycznych

Magazyn logistyczny staje się miejscem, gdzie funkcjonuje niezwykle efektywny układ logistyczny mający na celu zapewnienie szybkiego przepływu towarów przy udziale wykwalifikowanych pracowników, specjalnych urządzeń oraz z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy. Logistyka magazynowa ma z kolei na celu zoptymalizowanie kosztów poniesionych na poszczególne procesy magazynowe przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości oferowanych w tym zakresie usług. 

Magazyn logistyczny – jakie usługi oferuje?

Magazyn logistyczny pozwala na przyjęcie, składowanie, kompletowanie oraz dalszą wysyłkę towarów. Przyjęcie towaru następuje w momencie jego dostarczenia do magazynu. Następnie realizowane są procesy związane z rozładowaniem załadunku, posortowaniu oraz odpowiednim przygotowaniem do składowania. Składowanie towaru polega z kolei na jego umieszczeniu w magazynie mając na uwadze wszelkie przyjęte normy związane z jego przechowywaniem. Wśród nich wyróżnić należy odebranie towaru, jego odpowiednie rozlokowanie w poszczególnych strefach magazynu, składowanie, a także bieżące kontrolowanie i konserwację. 

Magazyn logistyczny oferuje także kompletację towaru, która polega na podzieleniu ładunków na mniejsze partie, zgodne z poszczególnymi zamówieniami jakie mają zostać zrealizowane na dalszym etapie. Kompletacja towaru odpowiednie przygotowanie towarów do segregowania, jego weryfikację zgodności z zamówieniami oraz pakowanie do dalszej wysyłki. Wysyłka towaru wymaga z kolei przygotowanie ładunków do wysyłki , weryfikację dokumentów, oznakowanie towaru i załadunek na poszczególne środki transportu.

Magazyn logistyczny oferuje szereg różnorodnych i złożonych usług. Są to procesy wymagające dużych nakładów finansowych, odpowiedniej kadry zarządczej i pracowniczej, a także zaplecza technicznego. 

Zalety korzystania z usług magazynu logistycznego

Magazyn logistyczny to nie tylko miejsce przechowywania i składowania towarów przeznaczonych do dalszej wysyłki. Obecny rynek transportowy powinien odpowiadać na potrzeby klienta, który oczekuje intuicyjnego procesu realizacji zamówienia oraz jego szybkiej dostawy. Niejednokrotnie te dwa czynniki decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie optymalizacji jego zysków. Zanim zamówiony towar trafi do końcowego odbiorcy przechodzi przez liczne procesy logistyczne: przyjęcie na danym magazynie, składowanie, kompletację oraz przekazanie do dalszej wysyłki. Co więcej, większość tych procesów opiera się na innowacyjnych technologiach, które są gwarancją starannie wykonanej kompletacji zamówienia czy też pozwalają na bieżący monitoring statusu realizowanej wysyłki. 

Korzystając z usług magazynu logistycznego przedsiębiorstwo ma możliwość skupienia swoich działań na głównych obszarach prowadzonej działalności. Posiadanie własnego magazynu generuje bowiem duże koszty jego obsługi. Korzystanie z usług magazynu logistycznego przedsiębiorca optymalizuje koszty, a zaoszczędzony kapitał może inwestować w rozwój swojej marki

źródło: Symlog Sp. z o.o.

Comments are closed.

You may also like