Istnieje wiele sposobów sprawdzenia, jaki system operacyjny jest zainstalowany na komputerze. Metody te mogą wymagać nieco pracy detektywistycznej, ale zazwyczaj są tego warte, ponieważ znajomość systemu operacyjnego ma duży wpływ na to, jak dobrze będzie można z niego korzystać. Wiedza na temat zainstalowanej wersji systemu Windows może mieć również istotne znaczenie. Jeśli używasz wersji, która nie jest już wspierana przez firmę Microsoft, możesz być bardziej narażony na zagrożenia bezpieczeństwa i potencjalne problemy z oprogramowaniem. Przyjrzyjmy się kilku różnym sposobom uzyskiwania tych informacji.

Windows 8 i 10: informacje o systemie operacyjnym, które musisz znać

Oprócz tego, że trzeba wiedzieć, jaki typ systemu Windows jest zainstalowany w systemie, trzeba również znać jego wersję. Podczas badania zagrożenia bezpieczeństwa komputera lub innego rodzaju problemu przydatna jest znajomość dokładnej wersji systemu Windows zainstalowanego na komputerze. Aby znaleźć te informacje, wykonaj następujące kroki: – Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę systemu Windows i wybierz z menu podręcznego polecenie „Informacje o systemie”. – Gdy otworzy się okno Informacje o systemie, na dole widoczna będzie sekcja z napisem „Typ systemu operacyjnego”. Jeśli ją widzisz, oznacza to, że masz zainstalowany system Windows 10. Możesz również sprawdzić, jaka wersja systemu Windows 10 jest zainstalowana, patrząc w prawy górny róg ekranu. W zależności od położenia ekranu może tam być widoczny tekst „Windows 10”, „Windows 10 Pro” lub podobny. – Jeśli nie widzisz napisu „Typ systemu operacyjnego”, oznacza to, że używasz systemu Windows 7. – Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 Enterprise, możesz również sprawdzić w sekcji „Typ systemu”, jaką wersję systemu Windows 10 masz zainstalowaną. – Jeśli używasz systemu Windows 10 Home, w sekcji „Typ systemu” będzie widniał napis „Windows 10”. – Można również sprawdzić, jaka wersja systemu Windows 8 została zainstalowana. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk „Właściwości” w oknie Informacje o systemie Windows 8. W sekcji BIOS powinna znajdować się sekcja „Wersja BIOS-u”.

Windows 7: co musisz wiedzieć

Wersja systemu operacyjnego to jedna z informacji, których znajomość jest niezbędna do skutecznego rozwiązywania problemów z komputerem. Wiedza na temat wersji systemu Windows zainstalowanego na komputerze pomoże również w identyfikacji znanych luk w zabezpieczeniach systemu Windows 7. Jeśli wiesz, jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana na komputerze, możesz sprawdzić, czy nie występują w nim znane luki w zabezpieczeniach. Aby znaleźć te informacje, wykonaj następujące kroki: – Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows i wybierz z menu podręcznego polecenie „Informacje o systemie”. – Po otwarciu okna Informacje o systemie, na dole widoczna jest sekcja z napisem „Typ systemu operacyjnego”. Jeśli ją widzisz, oznacza to, że masz zainstalowany system Windows 7. Aby dowiedzieć się, jaka wersja systemu Windows 7 jest zainstalowana, wystarczy spojrzeć w prawy górny róg ekranu. W zależności od położenia ekranu może tam być widoczny tekst „Windows 7”, „Windows 7 Professional” lub podobny.

Windows XP, Vista i 7: jak sprawdzić, co jest zainstalowane

Jeśli nie wiesz dokładnie, jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana w systemie, możesz sprawdzić, jaki typ systemu operacyjnego jest uruchomiony. Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia „msinfo32”. Narzędzie to można znaleźć w katalogu „C:Windows”. Aby uruchomić narzędzie „msinfo32”, musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora. Aby uruchomić narzędzie „msinfo32”, wykonaj następujące kroki: – Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie „Uruchom”. – W polu „Wyszukaj tekst” wpisz „msinfo32” i naciśnij klawisz „Enter”. – Zostanie otwarte narzędzie „msinfo32”, w którym można sprawdzić typ i wersję systemu Windows zainstalowanego na komputerze.

System operacyjny Windows Server: Co musisz wiedzieć

Niezależnie od tego, czy używasz Windows Server Standard, Datacenter, czy czegoś innego, pewne podstawowe informacje można znaleźć za pomocą narzędzia „msinfo32”. Narzędzie to można również znaleźć w katalogu „C:Windows”. Aby uruchomić narzędzie „msinfo32”, musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora. Aby uruchomić narzędzie „msinfo32”, wykonaj następujące kroki: – Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie „Uruchom”. – W polu „Wyszukaj tekst” wpisz „msinfo32” i naciśnij klawisz „Enter”. – Zostanie otwarte narzędzie „msinfo32”, w którym można sprawdzić typ i wersję systemu Windows zainstalowanego na komputerze.

Windows 10: Jaka wersja jest zainstalowana

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, jaka wersja systemu Windows 10 jest zainstalowana na Twoim komputerze, polecenie „winver” może dostarczyć Ci tych informacji. Aby móc użyć polecenia „winver”, musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora. Aby użyć polecenia „winver”, wykonaj poniższe kroki: – Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie „Uruchom”. – W polu „Wyszukaj tekst” wpisz „winver” i naciśnij klawisz „Enter”. – Polecenie „winver” wyświetla wersję systemu Windows 10 zainstalowaną na komputerze.

Comments are closed.

You may also like