Manipulacja jest ważną umiejętnością społeczną. Można jej używać, by pomagać ludziom i unikać ich krzywdzenia. Ale co zrobić, gdy ktoś używa jej, by skrzywdzić kogoś innego? Manipulacja to podstępna, podstępna technika przekonywania drugiej osoby do zrobienia czegoś, co przynosi korzyści manipulatorowi, zwykle kosztem drugiej osoby. Jak nie dać się zmanipulować? Czytaj dalej…

Bądź świadomy taktyk manipulacji

Zanim zaczniesz bronić się przed manipulacją, musisz być świadomy najczęstszych taktyk stosowanych w celu manipulowania innymi. Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej stosowanych taktyk manipulacji:

  • Wywoływanie poczucia winy: Wywoływanie poczucia winy jest bardzo powszechną taktyką i może być stosowane przez każdego. Polega ona na wzbudzaniu w kimś poczucia winy z powodu jego działań lub decyzji w celu skłonienia go do zrobienia czegoś.
  • Nadmierne obiecywanie: Jest to sytuacja, w której ktoś składa obietnicę, nad której dotrzymaniem nie ma kontroli. Na przykład firma, która obiecuje, że spłaci kredyt hipoteczny, ale nie ma możliwości tego zrobić.
  • Groźby: Jest to sytuacja, w której ktoś grozi, aby zmusić Cię do zrobienia czegoś. Groźby mogą być jawne lub dorozumiane i mogą być skierowane do Ciebie lub innej osoby.
  • Pochlebstwo: Pochlebstwo to kolejna powszechna taktyka, która może nie być tak oczywista jak pozostałe. Polega ona na dawaniu komuś fałszywego poczucia własnej wartości lub ważności, albo sprawianiu, by czuł się w jakiś sposób przydatny.
  • Szum informacyjny: Hiperboliczny język jest często stosowany jako taktyka i powszechnie spotykany w reklamach. Polega na przedstawieniu twierdzenia, które nie jest prawdziwe, ale sprawia, że brzmi tak, jakby było.
  • Fałszywy wybór: Jest to sytuacja, w której ktoś przedstawia użytkownikowi dwie możliwości, z których obie są złe, ale musi on wybrać jedną z nich.
  • Niejasność: Jest to sytuacja, w której ktoś nie podaje wystarczająco dużo informacji, aby podjąć właściwą decyzję.

Zachowaj kontrolę nad własnymi działaniami

Jeśli ktoś próbuje tobą manipulować, zadaj sobie pytanie: „Dlaczego ktoś chciałby, żebym to zrobił?”. Jeśli znajdziesz odpowiedź na to pytanie, łatwiej będzie ci się przeciwstawić i zachować trzeźwość umysłu. Jeśli ktoś próbuje zmusić cię do zrobienia czegoś, pamiętaj, że nie jesteś odpowiedzialny za jego działania.

Jeśli ktoś chce od ciebie czegoś, na co się nie zgadzasz, to znaczy, że próbuje tobą manipulować. Jeśli ktoś zwraca się do Ciebie z nierozsądną prośbą, np. prosi Cię o zrobienie czegoś, co naruszyłoby Twój osobisty lub zawodowy kodeks etyczny, nie musisz się do tego stosować. Pamiętaj, że nie jesteś odpowiedzialny za nikogo poza sobą i nigdy nie powinieneś czuć się winny, że robisz coś, co jest dla Ciebie dobre.

Proś o to, czego chcesz

Jeśli ktoś próbuje nakłonić Cię do zrobienia czegoś, na co nie masz ochoty, po prostu powiedz „nie”. To jest coś, co powinieneś zrobić niezależnie od tego, czy ktoś tobą manipuluje, czy nie.

Jeśli ktoś próbuje nakłonić Cię do zrobienia czegoś, czego nie chcesz, nie czuj się winny, że odmówiłeś. Nie jesteś nikomu nic winien i nie jesteś nikomu winien tego, że zmieniasz siebie, aby go uszczęśliwić. Jeśli ktoś próbuje cię nakłonić do powiedzenia „tak”, gdy ty chcesz powiedzieć „nie”, po prostu powiedz „nie”. Nie próbuj się tłumaczyć.

Ludzie, którzy próbują tobą manipulować, często proszą cię o zrobienie czegoś, czego nie chcesz, a potem próbują ci wytłumaczyć, dlaczego nie chcesz tego zrobić. Bądź stanowczy i pewny swojej decyzji i powiedz „nie”. Pamiętaj, że nie jesteś nikomu winien wyjaśnień.

Zachowaj swoją niezależność

Jeśli ktoś próbuje Tobą manipulować, prawdopodobnie stara się zbliżyć Cię do siebie, abyś miał mniejsze szanse na odejście. Jeśli ktoś stale prosi cię o zrobienie czegoś lub stara się, byś spędzał z nim dużo czasu, może próbować tobą manipulować. Ważne jest, aby zachować zdrowy dystans wobec osób, które mogą próbować tobą manipulować. Nie spędzaj z nimi zbyt wiele czasu i nie pozwól, by się do Ciebie zbytnio zbliżyły. Jeśli ktoś próbuje Cię do czegoś nakłonić lub chce, abyś spędzał z nim zbyt dużo czasu, prawdopodobnie powinieneś odejść.

Zaufaj swojemu instynktowi

Jeśli coś wydaje Ci się nie w porządku, nie oznacza to, że jesteś manipulowany. Ważne jest jednak, by zaufać swojemu instynktowi. Jeśli coś nie jest dla Ciebie właściwe, nie rób tego. Nie staraj się tego usprawiedliwiać, ani nie próbuj się z tego wykręcać. Zaufaj sobie. To najważniejsza osoba w Twoim życiu: Ty. Jeśli coś wydaje Ci się nie w porządku, a nikt nie próbuje Tobą manipulować, możesz spróbować dowiedzieć się, co podpowiada Ci Twój instynkt. Może nie ufasz osobie, z którą masz do czynienia, a może wiesz, że coś jest po prostu nie w porządku. Cokolwiek to jest, zaufaj swojemu instynktowi.

Wnioski

Jeśli ktoś próbuje Tobą manipulować, ważne jest, by rozpoznać sytuację taką, jaka jest. Nie próbuj usprawiedliwiać się przed samym sobą, ani nie próbuj się z tego wykręcać. Zaufaj swojemu instynktowi, zachowaj niezależność i odsuń się od wszystkiego, co nie jest dla Ciebie właściwe. Manipulacja to ważna umiejętność społeczna, którą można wykorzystać, by pomóc ludziom i uniknąć ich krzywdzenia. Ale co, jeśli ktoś używa jej, by skrzywdzić kogoś innego?

Comments are closed.

You may also like