Wycieki w układach sprężonego powietrza są powszechnym problemem, ale dzięki odpowiedniej konserwacji, monitorowaniu i naprawom, można je skutecznie kontrolować, co przekłada się na zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów operacyjnych. Co to są wycieki w systemach sprężonego powietrza? Jak diagnozować nieszczelności? Czy można ustrzec się przed powstawaniem przecieków w systemie? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w tym artykule.  

Co to jest wyciek w układach sprężonego powietrza?

Wyciek w układach sprężonego powietrza to niepożądane uwalnianie powietrza przez otwory, szczeliny lub pęknięcia w systemie. Nieszczelności mogą występować w różnych częściach systemu, takich jak połączenia, zawory, przewody, złączki czy sprężarki. 

Jak powstają nieszczelności w systemie sprężonego powietrza? 

Przecieki w instalacjach sprężonego powietrza są codziennością. Wśród przyczyn wycieków należy wskazać kilka przyczyn, które najczęściej determinują pojawianie się nieszczelności w systemie. Do najczęstszych należy starzenie się elementów, które z czasem ulegają zużyciu, co prowadzi do powstawania wycieków. Powszechnym problemem są także uszkodzenia mechaniczne powstające w wyniku uderzeń lub wibracji. Dużym problemem wpływającym na pojawianie się nieszczelności jest korozja materiałów, która jest najbardziej uciążliwa w wilgotnych środowiskach. Przyczyną wycieków może być także niewłaściwy montaż. Błędy w instalacji lub montażu mogą stwarzać na instalacji słabe punkty, przez które powietrze pod ciśnieniem będzie uciekać.

Jakie są skutki wycieków w układach sprężonego powietrza? 

Nieszczelności w układach sprężonego powietrza przynoszą duże straty w zakresie finansowym. Wycieki powodują, że sprężarki muszą pracować ciężej i dłużej, aby utrzymać żądane ciśnienie i przepływ. Wycieki mogą także zmniejszać dostępne ciśnienie w systemie, co wpływa na wydajność narzędzi pneumatycznych i innych urządzeń. 

W rezultacie dążenie do niwelowania spadku wydajności prowadzi do większego obciążenia maszyny i jednocześnie do wyższego zużycia energii. Wytężona praca urządzeń prowadzi z kolei do skrócenia żywotności nie tylko sprężarki, ale również każdego elementu układu. W konsekwencji koszty eksploatacyjne związane z serwisowaniem i konserwacją maszyny. Niedostateczne ciśnienie i przepływ powietrza mogą także prowadzić do uszkodzeń narzędzi  pneumatycznych i maszyn zasilanych sprężonym powietrzem.

Jak wykryć i naprawiać nieszczelności w układzie sprężonego powietrza? 

Wraz z upływem czasu wykorzystania układów sprężonego powietrza wzrasta ryzyko jawienia się nieszczelności. Jeśli tylko zauważysz spadek wydajności systemu albo nieuzasadniony wzrost kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej warto skupić się na próbie wykrycia wycieków i natychmiast je naprawiać. Kluczowe w tym względzie będą regularne kontrole sprężarki i całej sieci. Możesz do tego celu wykorzystać dostępne technologie — na przykład ultradźwiękowe detektory wycieków, które pomogą wykryć wysokoczęstotliwościowy dźwięk emitowany przez wyciek.

W razie stwierdzenia wycieku należy niezwłocznie przeprowadzić naprawę nieszczelnych elementów. Naprawę wycieków wykonuje się poprzez wymianę uszkodzonych części, uszczelnienie połączeń i kontrolę integralności systemu. Warto także pamiętać o stałym szkoleniu personelu. Przyuczenie pracowników do rozpoznawania i zgłaszania podejrzanych dźwięków czy spadków ciśnienia, które mogą wskazywać na wycieki, sprawi, że szybko zdiagnozujesz problem.

Jak zapobiegać wyciekom w układzie sprężonego powietrza?

Kluczem do prawidłowej pracy całego systemu sprężania powietrza jest jego regularna konserwacja zmierzająca do  utrzymania systemu w dobrym stanie technicznym. Warto również przeprowadzić optymalizację projektu systemu, która pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie i zainstalowanie wszystkich jego części. Istotną kwestią jest także wykorzystanie odpowiednich materiałów, które będą odporne na korozję i uszkodzenia.

źródło: AG Kompressoren serwis sprężarek

Comments are closed.

You may also like