Domki mobilne cieszą się w Polsce rosnącą popularnością. Stanowią odpowiedź na potrzeby osób, które marzą o własnych czterech kątach, jednak nie chcą wikłać się w wieloletni kredyt hipoteczny, a myśl o nadzorowaniu budowy przyprawia ich o zawrót głowy. Nie oznacza to jednak, że postawienie domku mobilnego na działce nie wymaga żadnych działań. Jakie formalności należy dopełnić, aby można w nim było mieszkać zgodnie z prawem?

Czy domek mobilny może zostać uznany za samowolę budowlaną?

Z uwagi na fakt, że domki mobilne są obiektami niepołączonymi trwale z gruntem, wielu osobom wydaje się, że można je postawić na działce bez formalności, gdyż nie podlegają przepisom prawa budowlanego. Niestety, jest to błędne przekonanie, które najczęściej skutkuje tym, że obiekt zostaje zakwalifikowany przez inspektora nadzoru budowlanego jako samowola budowlana.

W efekcie właściciel domku mobilnego musi zapłacić dotkliwą karę pieniężną lub usunąć obiekt z działki. Choć może on wystąpić wdrożenie procedury naprawczej lub umorzenie postępowania ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu, lepiej nie liczyć na wyrozumiałość organów, lecz od razu załatwić wszelkie formalności. Uchroni to inwestora przed nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Polskie ustawodawstwo nadal nie precyzuje materii związanej z domkami mobilnymi. Nie zawiera nawet definicji budynków tego typu. Niemniej linia orzecznictwa sądowego (w tym wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Szczecinie (II SA/Sz 190/18), Gdańsku (II SA/Gd 732/16) i Warszawie (VII SA/Wa 2271/12)) jasno wskazuje, że domki mobilne można uznać za obiekty budowlane, jeżeli w danej chwili nie spełniają swojej funkcji transportowo-komunikacyjnej.

W praktyce oznacza to, że osoba, która zamierza postawić na swojej działce domek mobilny, musi dopełnić określonych formalności. Czasem wystarczy samo zgłoszenie tego faktu do Starostwa Powiatowego, a czasem trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę. Co i kiedy jest wymagane?

Domki mobilne – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę? Jakie formalności i kiedy są wymagane?

Orzecznictwo sądowe kwalifikuje domek mobilny jako obiekt budowlany. W konsekwencji, jeśli jego:

  • powierzchnia nie przekracza 35 mkw. –  właściciel musi zgłosić obiekt do Starostwa Powiatowego jako budynek rekreacji indywidualnych. Co ważne, zgłoszenia należy dokonać na minimum 21 dni przed planowanym przetransportowaniem i ustawieniem domku mobilnego na działce. Do zgłoszenia trzeba dołączyć m.in. akt własności działki oraz mapę do celów opiniodawczych z wyrysowanym domkiem (jest ona dostępna w Wydziale Geodezyjnym Starostwa Powiatowego lub urzędu Miejskiego za dodatkową opłatą).
  • powierzchnia przekracza 35 mkw. – właściciel jest zobowiązany wykonać projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na jego budowę, zanim domek mobilny stanie na działce. Do wniosku należy dołączyć też wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także ustanowić kierownika budowy. Wymagane jest także poinformowanie nadzoru budowlanego o zakończeniu prac. Po upływie 30 dni od zgłoszenia zakończenia budowy można rozpocząć użytkowanie domku.

Istnieje jeszcze trzecia opcja, by legalnie użytkować domek mobilny. Właściciel musi go zgłosić jako obiekt nietrwale związany z gruntem. Jednak oprócz zgłoszenia ciąży na nim także inny wymóg. Obiekt należy przestawić na inną działkę przed upływem 180 dni od daty wskazanej w zgłoszeniu, czyli w praktyce dwa razy do roku. W szacunkach należy uwzględnić 21 dni oczekiwania na brak sprzeciwu ze strony Starostwa Powiatowego. Jest to dosyć uciążliwa procedura, dlatego właściciele domków mobilnych wybierają ją najrzadziej.

Domki mobilne, które w danej chwili nie spełniają funkcji transportowo-komunikacyjnej, można uznać za obiekty budowlane. W konsekwencji ich posadowienie na działce musi zostać poprzedzone dopełnieniem określonych formalności. O tym, czy budynek wymaga zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę, decyduje jego powierzchnia.

źródło: ecomobilehome.pl

 

Comments are closed.

You may also like