Współczesny rynek pracy ulega wyjątkowo dynamicznym przemianom. W efekcie osoby poszukujące nowego zatrudnienia są zmuszone do poszerzania swoich kompetencji zawodowych. Jakie kompetencje są dziś kluczowe dla pracodawców? Oto kilka porad z zakresu nowoczesnego doradztwa zawodowego!

Czym są kompetencje zawodowe?

Pod pojęciem kompetencji zawodowych rozumiemy zasób umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia, które pozwalają nam wykonywać dane czynności. Kompetencje zawodowe są całkowicie indywidualną sprawą, ponieważ zależą w dużej mierze od cech osobowości, czy umiejętności zdobytych przez całe życie. Kompetencje zawodowe możemy dodatkowo podzielić na dwie kategorie – kompetencje ogólne i kompetencje specjalistyczne. W pierwszym przypadku mówimy głównie o podstawowych umiejętnościach, dotyczących, chociażby nawiązywania kontaktów z ludźmi, czy negocjowania. Znacznie bardziej cenione mogą okazać się kompetencje specjalistyczne, na które składają się zaawansowane umiejętności i wiedza z konkretnego, wąskiego zakresu życia, na przykład z dziedziny programowania.

Jakie kompetencje zawodowe są kluczowe w obecnych czasach?

Trudno jest jednoznacznie wskazać kompetencje zawodowe, które zapewnią wymarzone stanowisko pracy. To zagadnienie jest ściśle uzależnione od konkretnej branży, w jakiej chcemy uzyskać zatrudnienie. Co do zasady możemy jednak wskazać kilka kluczowych kompetencji, które będą cenione niezależnie od stanowiska pracy. Do tego grona zaliczamy:

  • kreatywność oraz pomysłowość, pozwalające znajdować rozwiązania codziennych problemów,
  • biegłe posługiwanie się językiem ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,
  • znajomość języków obcych, szczególnie istotna w przypadku pracy w zagranicznych firmach,
  • zdolność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
  • umiejętności informatyczne, związane z przynajmniej podstawową obsługą komputerów oraz oprogramowania,
  • zdolności komunikacyjne, które pozwolą łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi,
  • umiejętność krytycznego myślenia, w tym analizowania faktów i kreowania związków przyczynowo-skutkowych.

Czy należy stale poszerzać swoje kompetencje?

Wielu doradców zawodowych sugeruje, by stale zwiększać zakres swoich kompetencji. Z jednej strony możemy robić to we własnym zakresie, zdobywając nowe umiejętności i doświadczenie na bazie książek, czy własnych zainteresowań. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również kontynuacja edukacji, na przykład podczas studiów podyplomowych. Naszą naukę coraz częściej możemy pobierać zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, dziennie lub zaocznie. Przykładem studiów podyplomowych, które pozwolą poszerzyć kompetencje zawodowe, może być kierunek Doradztwo Kariery w Praktyce Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Studia są przeznaczone zarówno dla osób, które chcą lepiej rozwijać swoją karierę zawodową, jak i dla profesjonalnych coachów lub pracowników działu HR, którzy zdobędą dodatkowe umiejętności i świeży ogląd na aktualną sytuację na rynku pracy. Nabyta wiedza z pewnością zapewni zarówno większą atrakcyjność wśród pracodawców, jak i doświadczenie, które przyda się podczas indywidualnej pracy z ludźmi.

Comments are closed.

You may also like