Stanowi jedną z najstarszych, a jednocześnie najbardziej ekonomicznych i najbezpieczniejszych form przewozu ładunków. Transport morski, bo o nim mowa, cieszy się dużą popularnością. Jakie są główne rodzaje frachtu morskiego? Na co może zdecydować się zleceniodawca?

Fracht morski – co to jest? Różne znaczenia

Fracht morski to pojęcie, które w branży TSL jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Przez lata ewoluowało ono i rozszerzało swoją definicję. U zarania sformułowanie to oznaczało opłatę, jaką zleceniodawca musiał uiścić przewoźnikowi za transport ładunków drogą morską.

Współcześnie „fracht morski” również używany jest w tym kontekście, a jego kwota widnieje na zleceniu transportowym. Określana jest ona na podstawie wielu kryteriów. Zwykle wpływ ma na nią masa i objętość przesyłki.

Wraz z rozwojem branży transportowej i pojawieniem się nowych gałęzi transportu znaczenie pojęcia fracht morski ewoluowało. Obecnie jest ono stosowane także do określenia samego przewozu towarów drogą morską. Żeby przetransportować ładunki drogą morską, wykorzystuje się statki towarowe, a od lat 60. XX wieku – kiedy to nastąpił rozwój konteneryzacji – kontenerowce. To specjalne statki przystosowane do przewozu kontenerów.

Ich zastosowanie nie tylko pozwoli na transport większej ilości towarów, ale również zmniejszyło koszty frachtu morskiego. Przyczyniło się również do zmniejszenia zużycia paliwa, a także skróciło czas potrzebny na przeładunek w portach.

Rodzaje frachtu morskiego – co można transportować drogą morską?

Przyjmując, że fracht morski to przewóz towarów drogą morską, można go podzielić na kilka kategorii. Osoba zlecająca transport nie powinna mieć więc żadnych problemów w dostosowaniu rodzaju frachtu do indywidualnych potrzeb i specyfiki zlecenia. Oto główne rodzaje frachtu morskiego.

  1. FCL (Full Container Load). To fracht pełnokontenerowy. Jest on wykorzystywany przy dużych transportach. W jego przypadku zleceniodawca zajmuje pełną kubaturę kontenera, co najczęściej odpowiada kilku tonom ładunku. Wybierać może spośród różnych kontenerów – standardowych, High Cube, Open Top, Hard Top czy też Flat Rack.
  2. LCL (Less than Container Load). To fracht drobnicowy. Jest wykorzystywany do przewozu mniejszych ładunków, które nie zapełniają całego kontenera. W jego przypadku dostępna przestrzeń jest dzielona pomiędzy kilku zleceniodawców. Z frachtu drobnicowego najczęściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa.
  3. Fracht morski gabarytów. Obejmuje przewóz ładunków ponadgabarytowych, których nie można podzielić na mniejsze części. Są to m.in. elementy budowli morskich i lądowych, rurociągi, maszty, tunele czy też linie energetyczne. Ładunki ponadnormatywne są umieszczane na specjalnych wzmacnianych platformach, które są w stanie wytrzymać duże obciążenia.
  4. Fracht morski ładunków masowych. Wykorzystuje specjalne statki – masowce. Najczęściej wyposażone są one w podwójne dno i pojedynczy pokład. Służy do przewozu węgla, drewna, zboża i innych ładunków sypkich w dużych ilościach.
  5. Ro-ro (Roll on/Roll off). To fracht morski ładunków tocznych i pojazdów. Wykorzystuje statki typu Ro-Ro lub multipurpose. Pozwalają one na wjazd na pokład naczep z towarami lub samych pojazdów.
  6. Fracht morski ładunków niebezpiecznych. Wymaga specjalnych pozwoleń i środków ostrożności. Dotyczy nie tylko chemikaliów oraz substancji łatwopalnych, toksycznych i radioaktywnych, ale też perfum, aerozoli czy też przedmiotów zawierających baterie, takich jak laptopy i telefony.

Fracht morski można podzielić na różne kategorie. To, na jaką opcję zdecyduje się zleceniodawca, zależy od specyfiki zlecenia, w tym przede wszystkim rodzaju i masy ładunku. Na rynku działają profesjonalne firmy spedycyjne i logistyczne, które zajmują się organizacją transportu morskiego od a do z. Dzięki bogatemu know-how doskonale wiedzą, jak uporać się z wszelkimi szczegółami frachtu. W efekcie zleceniodawca może spać spokojnie.

Comments are closed.

You may also like